Menu Bel RENN4

Aanmelden workshop schoolweigering

Aanmelden workshop schoolweigering - RENN4

Leerdoelen

  • Weten wat schoolweigering is, wat de instandhoudende factoren zijn en welke behandeling/aanpak ingezet kan worden.
  • Kennis nemen en oefenen met het Stappenplan Schoolweigering
  • Nienhuis, B. (2012). Schoolangst en schoolweigering bij kinderen. Kinderpsychologie in de praktijk. Houten: LannooCampus
  • Online tool www.schoolweigering.nl

Doelgroep

Leraren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, gedragsdeskundigen, intern begeleiders. Jeugdzorgwerkers, leerplichtambtenaren, medewerkers CJG, jeugd- schoolartsen.

Accreditatie punten

Accreditatie voor Lerarenregister en SKJ wordt aangevraagd.

Inhoud

De meeste kinderen en jongeren gaan met plezier naar school en komen ook alle dagen op school. Er is echter een groep kinderen voor wie de schoolgang een enorm obstakel is. Ze weigeren naar school te gaan en willen het liefst thuis blijven, niet uit onwil, maar uit angst. Zodra de tijd nadert dat ze naar school moeten krijgen ze lichamelijke klachten of verzetten ze zich hevig. Ten einde raad stemmen ouders toe en blijft hun kind, met hun medeweten thuis. Dit is vaak het begin van langdurig verzuim met alle nadelige gevolgen voor het leerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Hoe krijgen we deze kinderen weer naar school?

In de workshop wordt uitgelegd wat schoolweigering is, welke behandeling voorliggend is en wordt via casuïstiek stap voor stap aangegeven hoe te handelen wanneer een school wordt geconfronteerd met een schoolweigerende leerling.

Trainingduur 3 uur
Aantal deelnemers 12-20
Trainer(s) Bieneke Nienhuis, onderwijsadviseur en gz-psycholoog RENN4
Bijzonderheden Deelnemers worden verzocht een casus in te brengen

Schrijf u hieronder in voor de workshop Schoolweigering.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.