Capaciteitsproblemen Gespecialiseerd so/sbo onderwijs locatie Wielewaal

Met ingang van 17 mei is er een volverklaring voor de lesgroep leerjaar 5 op de locatie Wielewaal voor wat betreft groep 5. Deze groep heeft een maximaal aantal leerlingen bereikt van 17 leerlingen.
Op de locatie Van Goghlaan van het gespecialiseerd onderwijs, is met een groep van 13 leerlingen nog wel plaats voor nieuwe leerlingen in een gecombineerde groep 5 van de Kameleon. Nieuwe leerlingen die nog voor de zomervakantie instromen worden dan ook geplaatst op de locatie van Goghlaan.

Terug naar nieuws