Aanmeldformulier

Stap 1 van 8

  • Aanmelding

  • Selecteer hier de school van uw voorkeur. Uw aanmelding wordt automatisch verstuurd naar de geselecteerde school.
  • *Als u de leerling ook bij een andere school dan RENN4 heeft aangemeld, dient u hierboven te vermelden welke school dit betreft en naar welke school uw voorkeur uitgaat.
  • Leerling gegevens

    Kopie toelaatbaarheidsverklaring meesturen of inleveren