Op naar geïntegreerde onderwijs-voorzieningen

Leerlingen die voorheen naar een ZML-school, cluster 4-school of sbo zouden gaan gezamenlijk in 1 klas plaatsen? Leraren en ondersteuners die voorheen aan 1 doelgroep lesgaven, een groep laten begeleiden met zeer uiteenlopende ondersteuningsbehoeften? Wat gebeurt er als je verschillende schooltypen in het so en sbo integreert tot één school voor gespecialiseerd onderwijs?

Deze vraag stond centraal in het onderzoek, dat Anke de Boer en Christy Tenback de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats op beleids- en praktijkniveau in het kader van de beleidsregel samenwerking regulier en speciaal onderwijs van het ministerie van OCW.

Nu is de eindrapportage klaar!

De belangrijkste bevindingen zijn dat bij het ontwikkelen van geïntegreerde onderwijsvoorzieningen:

  • een duidelijke visie en één bestuur helpend zijn;
  • het belangrijk is oog te hebben voor de grenzen aan integratie en inclusie;
  • het delen van expertise waardevol is;
  • samenwerking met ondersteuners, collega’s, commissie voor de begeleiding en de schoolleider bevorderend is voor het werken met een gemengde groep;
  • leerlingen positief zijn over het klasklimaat en hun gevoel van inclusie;
  • leerlingen zich positief ontwikkelen op het gebied van taal en rekenen;
  • ouders tevreden zijn over de geïntegreerde onderwijsvoorziening.

De hele rapportage en voorgaande tussenrapportages zijn te vinden op de site van nro. Ook hebben we ons onderzoek weergegeven in onderstaande infographics. 

Omdat we met deze rapportage de eerste tranche van de beleidsregel samenwerking regulier en speciaal onderwijs afsluiten, organiseren we samen met het Steunpunt Passend Onderwijs op 18 juni aanstaande een slotsymposium. Via deze link vind je meer informatie en kun je je aanmelden. We hopen jullie daar te zien!

Terug naar nieuws