RENNer aan het woord: Klaaske Kuiper, praktijkopleider

Al een aantal jaar is RENN4 praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot orthopedagoog-generalist (OG) bij opleidingsinstituut PPO in Groningen. Een belangrijke opleiding als vervolg op de basis-orthopedagoog. Waarom? Omdat een orthopedagoog-generalist een systemische en contextgerichte benadering heeft in z’n werk. Gelet op de maatschappelijke vraagstukken – denk aan de wachtlijsten in jeugdzorg, toename in leerlingen in het speciaal onderwijs – is deze beroepsgroep erg belangrijk en van toegevoegde waarde in onder andere het onderwijs. Klaaske Kuiper is naast orthopedagoog op De Windroos ook bovenschools praktijkopleider OG voor RENN4. Ze vertelt waarom leren op de werkvloer zo belangrijk is. 

Klaaske weet uit ervaring hoe belangrijk leren in de context is en waar dat toe kan leiden. Haar eerste kennismaking met het onderwijs kwam toen ze ALO deed. Een mooie opleiding maar zoals ze zelf zegt: ‘Ik zag mezelf niet de rest van mijn leven in een gymzaal.’ Omdat ze merkte dat ze vooral graag wilde werken met leerlingen met wie het allemaal net wat anders loopt, besloot ze orthopedagogiek te gaan doen. Ze liep stage bij sbo de Kameleon in Hoogeveen, deed een bult aan ervaring op en ging er daarna aan het werk. In 2015 stapte ze over naar vso De Windroos die daarna fuseerde met RENN4. Klaaske: ‘Een cluster 3-school die fuseert met cluster 4-scholen is beste bijzonder. En hoewel er sprake is van een heel andere doelgroep, zit er ook veel overlap in taken van de orthopedagoog.’

Gedegen opleidingsteam
Als orthopedagoog-generalist pakte ze in 2020 de rol van praktijkopleider op. Voor de opleiding tot orthopedagoog-generalist veranderde er veel omdat het beroep werd opgenomen in de wet BIG. Voor opleidelingen, zoals de mensen die de opleiding tot OG doen worden genoemd, kwam de nadruk steeds meer op praktijkervaring te liggen. De praktijkopleider heeft een sleutelrol in de professionele ontwikkeling van de OG’s. Klaaske: ‘De collega’s die ik begeleid doen één dag in de week opleiding en de rest van de week zijn ze in de praktijk aan het werk. De hoofdopleider zorgt ervoor dat het theoretische deel goed geregeld is en samen met RENN4-collega Klaasje Bruining die de supervisie doet en de collega’s die de werkbegeleiding doen, vormen we een gedegen opleidingsteam.’

De rol van Klaaske is bovenschools. Dat betekent dat ze op verschillende scholen van RENN4 als praktijkopleider de opleidelingen begeleidt. Klaaske: ‘Ik bespreek casussen met de opleidelingen en als er zaken niet helemaal lekker lopen, kijk ik mee. Als praktijkopleider zorg ik voor opleidingsbeleid binnen RENN4 en zorg ik ervoor dat de opleideling voldoende praktijkervaring kan opdoen om de opleiding te kunnen volbrengen. De opleiding reflecteert voortdurend op het eigen functioneren en doordat we werken met goed meetbare doelen, krijg je ook inzicht in hoe het geleerde wordt toegepast in de praktijk. En we brengen kennis in onze scholen. We laten zien waarom we bij bepaalde leerlingen op een bepaalde manier handelen en waarom we het bij een ander weer heel anders aanpakken.’ Samen met elke opleideling OG maakt ze van te voren een individueel opleidingsplan waarin duidelijk wordt welke competentiegebieden ontwikkeld moeten worden. Klaaske: ‘En daar ligt dan ook weer een rol voor de werkbegeleider op de school waar de opleideling de praktijkervaring opdoet. De samenwerking met de werkbegeleider en supervisor in combinatie met mijn eigen werk geeft een mooi inkijkje in de hoofden van de opleidelingen. Dat is voor mezelf ook heel leerzaam!’

Opleidingsnotitie
Een aantal jaar geleden schreef Klaaske al de opleidingsnotitie met daarin het belang en de eisen voor begeleiding en supervisie. Ze was begin april nauw betrokken bij de accreditatie van RENN4 als praktijkopleidingsinstelling, waar we voor de komende vijf jaar weer erkend zijn als praktijkopleidersplek. Klaaske: ‘Op dit moment zijn er vier mensen in opleiding, waarvan er binnenkort ééntje de opleiding afrondt en binnenkort starten er weer twee collega’s. Het is mooi om op deze manier iets bij te kunnen dragen aan de professionalisering van collega’s. Daar kan ik echt van genieten!’

Terug naar nieuws