Sluiting SO Sneek per augustus 2024

SO Sneek aan de Simmerdyk 3 in Sneek sluit per 1 augustus 2024 de deuren. Dat besluit heeft het College van Bestuur van RENN4 genomen. De reden hiervoor is het teruglopende leerlingenaantal op de locatie. Op dit moment volgen zeven leerlingen (8-12 jaar) onderwijs op SO Sneek. Gelet op de demografische ontwikkelingen in de Zuidwesthoek van Friesland en de effecten van inclusief onderwijs, is de verwachting dat het leerlingenaantal in de komende jaren nog verder afneemt.

De komende periode tot aan de zomervakantie wordt voor de leerlingen, in overleg met de ouders/verzorgers naar een passend alternatief gezocht. Ook voor de collega’s die op de locatie werken, kijken we samen naar een passende oplossing. De sluiting van SO Sneek heeft geen gevolgen voor het BEC De Reinbôge in Sneek.

Terug naar nieuws