Subsidie ESF ondersteunt stages leerlingen VSO

Onze leerlingen worden voorbereid om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. Onderdeel daarvan is het aanbieden van externe stages. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door gebruik te maken van de financiële bijdrage die geboden wordt door het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027).

Voor de leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs in de provincies Drenthe (De Windroos en De Atlas), Groningen (Erasmusschool, Diamant College) en Friesland (De Zwaai, De Monoliet) betekent dit dat ze stage kunnen lopen binnen bedrijven, waarbij ze begeleiding krijgen vanuit hun school. Op deze manier ontwikkelingen leerlingen werknemersvaardigheden en vergroten hun kennis van verschillende bedrijven met de veiligheid vanuit school. Door de opgedane kennis bij de bedrijven, ervaren leerlingen wat bij hen past en waarin ze willen gaan werken. Door deze stagevorm wordt de stap naar werk vergemakkelijkt.

Europees Sociaal Fonds
Het ESF investeert in mensen en richt zich daarbij vooral op verbetering van de werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden in de hele Europese Unie. Het ESF is er ook op gericht de omstandigheden te verbeteren van de meest kwetsbare mensen die het risico lopen onder de armoedegrens terecht te komen.

Kijk voor meer informatie op de site van de Europese Unie.

Terug naar nieuws