RENNer aan het woord: Margreet Schans

Margreet Schans was ruim zes jaar directeur van De Delta/Bladergroenschool in Appingedam. Eind maart nam ze afscheid van haar team en van de leerlingen. Margreet: ‘Ik heb wel vaker afscheid genomen maar het is me nog nooit zo zwaar gevallen. De verbondenheid en warmte van de collega’s, maar vooral ook van betekenis kunnen zijn voor die leerlingen die net wat extra’s nodig hebben… dat voel je, dat gaat onder je huid zitten.’

Na haar laatste werkdag als directeur neemt ze een korte pauze, om daarna via een extern bureau op projectbasis bij verschillende organisaties aan de slag. Haar eerste klus doet ze voor RENN4, op de school die haar zo na aan het hart ligt. Ze gaat zich richten op de externe contacten in onderwijs en zorg om de ontwikkeling van een gespecialiseerd integraal kindcentrum verder voort te zetten. Margreet: ‘Ja, met het team hebben we de ontwikkeling naar een gespecialiseerde onderwijsvoorziening ingezet. Vanuit een andere rol ga ik daaraan verder bouwen.’

Margreet ziet zichzelf als idealist en kijkt altijd vooruit, maar bij haar afscheid blikt ze ook terug op haar tijd binnen RENN4. Ze vertelt graag over waarom werken in het onderwijs bijzonder is: ‘elke dag vraagt om maximale inzet en elke dag zie je mooie momenten met leerlingen. Als je naar de leerlingen kijkt en je kent hun verhaal en je ziet hun groei, dan weet je waarom je dit doet.’

De sleutel tot succes
Margreet werkte voordat ze op school begon als facilitair manager voor verschillende grote organisaties. Ze deed verandertrajecten en was kwartiermaker digitalisering bij een grote organisatie. Ook was ze bedrijfsmanager bij een sociale werkvoorziening en heeft ze lang in de zorg gewerkt. Projectmatig werken was haar niet vreemd. Die ervaringen kwamen goed van pas toen beide scholen een experimenteerstatus kregen. Bij de start van Margreet in 2017 waren De Delta en de Bladergroenschool namelijk nog twee aparte scholen. Met de teams is toen gekeken hoe er meer uit het onderwijs te halen valt door sbo-leerlingen en cluster 4-leerlingen samen te voegen. Margreet: ‘Zo’n nieuwe denk- en werkwijze vraagt veel van collega’s. Niet iedereen stond daarachter en er zijn wat collega’s weggegaan. Vervelend natuurlijk, maar er ontstond een ontwikkelingsgericht team. En dan kun je gaan bouwen! Met elkaar hebben we geïnvesteerd in onder andere ABC-trainingen en de inzet van één taal in de school. Je moet investeren in alle facetten van de school. Belangrijk daarbij: het start bij de leerkracht. Dat is de sleutel tot succes!’  

Wat is nodig in de regio?
Voor Margreet is het altijd logisch om naar buiten te kijken, wat vraagt de omgeving van ons? In het proces om tot één school te komen, is ze samen met de collega’s van de commissie van begeleiding, gaan kijken wat er in de regio nodig was voor cluster 3-leerlingen die voorheen in een taxi naar Groningen gingen. Door naar buiten te kijken en te zien wat daar nodig is, kon de vertaling gemaakt worden naar thuisnabij onderwijs voor deze kwetsbare groep leerlingen. Margreet: ‘Op basis van getallen en evaluaties met ondermeer het samenwerkingsverband, zijn we eerst in de onderbouw gestart met gemengde groepen. De experimenteerstatus gaf ons de mogelijkheid om SBO-leerlingen en cluster 3 en 4-leerlingen samen te voegen en daarmee vorm te geven aan gespecialiseerd onderwijs. Die status gaf ons echt de wind in de rug!’

Verbindingskracht
In 2021 namen De Delta en De Bladergroenschool hun intrek in de nieuwe aardbevingsbestendige huisvesting aan de Olingermeeden in Appingedam. Een prachtig gebouw dat ruimte biedt aan de verdere ontwikkeling van een gespecialiseerde onderwijsvoorziening. Samen met de gemeente werkt de school aan de verdere verbinding tussen zorg en onderwijs. Voorbeeld daarvan is de pedagogisch medewerker die in 2020, gefinancierd door de gemeente, aan de slag ging op school. Inmiddels zijn er drie pedagogisch medewerkers, waarvan twee in dienst bij Cosis, is er in de school een logopediepraktijk en voor leerlingen die dat nodig hebben, is er regelmatig een fysiotherapeut en individuele hulpverlening.

Margreet: ‘Elk kind heeft recht op onderwijs en ontwikkeling. Als je je met elkaar bewust bent van dat grote belang, ontstaat er samenwerking en verbindingskracht. Onze externe opdracht hierin is groot.  Onze kennis overdragen naar buiten vraagt veel aandacht en inzet en wordt steeds meer gevraagd en op waarde geschat. Ik ben er van overtuigd dat RENN4 deze opdracht goed kan vervullen. Er is zóveel expertise in de organisatie. En wat is het mooi dat je als collega, of je nu leerkracht bent of gedragsdeskundige, je kennis kunt delen. Juist dat geeft je vak en je werk extra betekenis!’

Leerkracht is fundament van onderwijs
Margreet: ‘Voordat ik in het onderwijs ging werken, was ik gewend elk moment van de dag binnen te kunnen lopen bij collega’s en direct te kunnen schakelen. Op school loop je niet zomaar bij je collega de klas in, maar wacht je tot het einde van de lesdag. Dat is echt anders focussen! Ik ben me de afgelopen jaren voortdurend bewust geweest van het feit dat de collega’s in de klas écht een bijzonder en belangrijk vak hebben. Een professie die ik zelf niet beheers. Ik heb me altijd door mijn team laten voeden. Collega’s in de klas weten wat nodig is om het beste uit leerlingen te halen. Zij vormen het fundament van het onderwijs. De directeur is de blik naar buiten.’

Loesje
Margreet gaf bij haar afscheid een poster van Loesje cadeau aan de school met daarop:  ‘Een wijde blik verruimt het denken’. De tekst op de poster stamt uit 1989 maar is volgens de vertrekkend directeur nog altijd actueel en kenmerkend voor haar manier van werken. Margreet: ‘Waardenvrij met elkaar in gesprek gaan, of dat nu met ouders, leerlingen of collega’s is, het verrijkt je en zorgt voor een diepe verbinding. Eerst werken aan de relatie en dan pas aan de inhoud. Als er iets wat ik de afgelopen jaren op school geleerd heb, is het wel dat je op die manier met elkaar echt tot mooie dingen komt!’  

Terug naar nieuws