75 voetballen voor onze scholen!

Vlak voor de kerstvakantie ontvingen Yvonne Beishuizen (College van Bestuur) en Ardi Sanwikrama (leerkracht Atlas Assen) in De Euroborg 75 voetballen uit handen van Koen Janssen en Rick Schuring van FC Groningen.

In het kader van de maatschappelijke bal, een initiatief van FC Groningen met Arjen Robben als ambassadeur, ontving leerkracht Ardi Sanwikrama in oktober van het bedrijf Main Energy een aantal ballen die hij verdeelde onder onze Asser locaties. Ardi: ‘goed voorbeeld doet goed volgen want na deze actie besloot het Groningse bedrijf Steenwell 15 netten met in totaal dus 75 ballen aan ons te schenken. Geweldig natuurlijk, want zo is er genoeg om te verdelen onder al onze 30 locaties in Groningen, Friesland en Drenthe!’

Yvonne Beishuizen is heel blij met dit gebaar: ‘bewegen is ontzettend belangrijk voor je welbevinden. Sport en bewegen is niet alleen een uitlaatklep, je wordt je ook bewust van je lichaam en het geeft je zelfvertrouwen!’

Terug naar nieuws