Vol vertrouwen de toekomst tegemoet!

Als je kind niet goed meekomt in het regulier onderwijs en eigenlijk beter af zou zijn op een school voor gespecialiseerd onderwijs, is dat best een stap. Voor het kind, maar ook voor ouders. Nathalie*, moeder van Jens (18), Emma (16) en Bente (13) weet daar alles van. ‘Als de dag van gisteren herinner ik me de eerste schooldag van mijn zoon Jens. Als vierjarige op de kleuterschool zagen we eigenlijk gelijk al dat hij daar niet op z’n plek was.’ Jens bleek autistisch en nadat die diagnose helder was, begon de zoektocht naar een passende school. Nathalie: ‘Het is heftig als je hoort dat je kind naar een school voor gespecialiseerd onderwijs moet.’

Aan het idee wennen
Jens ging z’n eerste schooljaren naar een medisch kinderdagverblijf en daarna naar twee scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Inmiddels was het gezin van Nathalie uitgebreid met twee dochters: Emma en Bente. Bij de geboorte van jongste dochter Bente, was eigenlijk gelijk al duidelijk dat ze ook autisme heeft. Nathalie: ’Door de ervaringen met Jens, herkende ik het direct.’ Dat besef en het traject dat het gezin al met hun oudste kind hadden doorlopen, zorgden ervoor dat Bente gelijk naar een medisch kinderdagverblijf ging en niet eerst naar het regulier onderwijs. Nathalie: ‘Ouders willen altijd graag dat hun kind naar een gewone basisschool gaat. Wij wilden dat voor Bente zeker niet. Bij Jens moest ik erg wennen aan het idee van speciaal onderwijs, bij Bente was ik er gelijk over uit dat speciaal onderwijs het beste voor haar zou zijn.’

Verademing
Waar dochter Emma in haar jonge jaren wel een reguliere basisschool bezocht, en daar gediagnosticeerd werd met autisme, is zij inmiddels ook ingestroomd in het voortgezet speciaal onderwijs. Zij gaat in Groningen naar de Erasmusschool en haar broer en zusje hebben goede ervaringen op het Diamant College in Groningen. Bij Jens bleek al snel dat hij liever niet met z’n neus in de boeken zit maar met zijn handen werkt. Nathalie: ‘En dan is het fijn dat je op school in gesprek kunt. We bespraken met het team van het Diamant College over wat er wél mogelijk was voor Jens.’ Voor hem werd een maatwerktraject samengesteld waarin hij één dag in de week naar school ging en drie dagen stage liep. Leren door te doen; het werkt voor leerlingen motiverend als ze de geleerde theorie meteen in de praktijk kunnen brengen. Nathalie: ‘Op het Diamant College wordt naar je geluisterd en ze denken in creatieve oplossingen. Het team kijkt altijd naar wie je bent, wat je kunt en waar je goed in bent. Ze focussen niet op wat niet goed gaat maar ze benadrukken juist wat er wel goed gaat. Een verademing.’

School met hart voor je kind
Jens is inmiddels van het voortgezet speciaal onderwijs doorgestroomd naar het regulier mbo. Nathalie: ‘Op het Diamant College zagen ze perspectief voor Jens in het mbo en ze hebben hem heel goed begeleid naar de entreeopleiding en hem geholpen met de aanmelding.’ Jens doet een BBL-traject waarbij hij één dag in de week naar school gaat, de rest van de week werkt hij heerlijk in de buitenlucht als hovenier. Nathalie vertelt trots: ‘Hij doet nu een mbo 2-opleiding maar hij weet zeker dat hij hierna ook een mbo 3- opleiding gaat doen.’ Zijn ouders vroegen zich toen Jens klein was wel eens af hoe het hem op latere leeftijd zou vergaan, nu zien ze een jongen die zijn verantwoordelijkheden neemt, weet wat hij wil en vol vertrouwen de toekomst tegemoet stapt. Nathalie deelt daarvoor heel graag een compliment uit aan het Diamant College: ‘Ze hebben oog voor de leerlingen en zien daar het kind, jóuw kind. Het is als ouder zo waardevol om te ervaren dat ze op school echt hart hebben voor mijn kinderen!’

* Om privacyredenen zijn gefingeerde namen gebruikt.

Terug naar nieuws