Plannen Opleidingsschool in vergevorderd stadium 

Samen met de Hanzehogeschool, NHL Stenden en de RUG heeft RENN4 de afgelopen periode gewerkt aan het ontwikkelplan voor een Opleidingsschool speciaal onderwijs in Noord-Nederland. Doel van de Opleidingsschool is het gezamenlijk opleiden richting inclusiever onderwijs, waarbij we met elkaar komen tot een rijke leeromgeving binnen het gespecialiseerd onderwijs. Het ontwikkelplan wordt door RENN4 als penvoerder vóór 01 oktober 2022 ingediend bij het Ministerie van Onderwijs.

Begin oktober lichten we het plan toe in een gesprek met de beoordelingscommissie. Bij een positief oordeel gaan we nog dit schooljaar aan de slag om het geheel verder vorm te geven. Ontwikkelingen rond de Opleidingsschool delen we uiteraard op onze site en we hopen natuurlijk binnenkort te kunnen melden dat we groen licht hebben gekregen van het ministerie!

Terug naar nieuws