Gespecialiseerde kinderopvang en onderwijs samen in nieuw IKC Caleidoscoop

Op 14 juli tekenden Yvonne Beishuizen en Robert Sänger, directeur-bestuurder van Sinne kinderopvang de intentieverklaring, waarmee de eerste stappen zijn gezet voor de vorming van gespecialiseerd integraal kindcentrum (IKC) Caleidoscoop. Het eerste kindcentrum waarin het speciaal onderwijs en kinderopvang integraal gaan samenwerken.

Sinne biedt kinderopvang in Leeuwarden en omgeving en heeft veel ervaring in het vormen van IKC’s. Ondanks de verschillen qua organisatie is gekeken om vanuit een gezamenlijke visie te komen tot een integraal aanbod voor kinderen en hun gezinnen. Robert Sänger: ‘Dit vraagt lef, maar we gaan het gewoon doen.’ Tevens biedt het verschillende mogelijkheden voor pedagogisch professionals. Door combinatiefuncties kunnen ze hun horizon verbreden.

De beide bestuurders zien de vormgeving van dit IKC als een grote kans en uitdaging voor een eigentijds en toekomstbestendige vorm van gespecialiseerde kinderopvang en onderwijs binnen één concept.

Het nieuwe IKC streeft naar een aanbod met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en een veilig pedagogisch klimaat. Zowel binnen als buiten schooltijd. In eerste instantie voor de leeftijdsgroep 4 tot 12, maar op termijn ook voor jongere kinderen. Ambitie is om uiteindelijk te komen tot ontschotting tussen onderwijs, opvang en zorg. De kennis en ervaringen die beide maatschappelijke organisaties opdoen bij dit nieuwe concept willen zij delen met andere kinderopvangorganisaties en RENN4-locaties en zo mogelijk breder.

Terug naar nieuws