Diploma voor leerlingen uitstroomprofiel arbeid

Sinds dit schooljaar kunnen leerlingen in Uitstroomprofiel Arbeid binnen het voortgezet speciaal onderwijs (vso) ook hun schoolloopbaan afronden met een diploma. Leerlingen die binnen het vso hun vmbo basis en kader succesvol afronden konden al langer een diploma, mbo-entreebewijs of deelcertificaten behalen. Dit geldt ook voor leerlingen in vmbo-tl en Havo. Alleen zijn zij pas rond de zomervakantie klaar met hun examens en dat is veel later dan hun leeftijdsgenoten in het regulier onderwijs. Dat heeft onder meer te maken met regelgeving en met de staatsexamens die ze doen. De leerlingen die het Uitstroomprofiel Arbeid gedaan hebben, kregen tot voor kort een getuigschrift, maar verlaten nu de school dus ook met een diploma. En dat is een hele goede reden voor feest!

Zo werden leerlingen op De Monoliet in Leeuwarden flink in het zonnetje gezet. De Leeuwarder Courant was daarbij en het artikel van Maarten Pennewaard dat vandaag in de krant staat, delen we hierbij heel graag. Want wij zijn natuurlijk net zo trots als onze leerlingen zelf die nu met een diploma op zak hun toekomst tegemoet gaan. Wat hebben ze het goed gedaan!

Terug naar nieuws