Publieksversie jaarverslag 2021

Ons strategisch meerjarenbeleidsplan (2019-2023) is opgebouwd langs vier ambities. Deze ambities zijn ook terug te vinden in ons jaarverslag. Wat zijn onze doelen voor de komende jaren en wat hebben we al bereikt? En hoe kijken verschillende medewerkers aan tegen deze ambities en waar zijn we trots op binnen RENN4… Je leest het allemaal in ons publieksjaarverslag. Een terugblik op 2021, maar ook een vooruitblik naar de toekomst!

Terug naar nieuws