Leerling Erasmusschool maakt werk van talent

Leerling Patrick* (16) van de Erasmusschool komt uit een familie van huisschilders en heeft duidelijk voor ogen wat hij wil: ook aan de slag als schilder. Patrick had langere tijd thuis gezeten en was na een individueel traject weer gestart op school. Toch leek hij daar zijn draai niet te kunnen vinden en bleef weer steeds vaker thuis. Dat was het moment voor de mentor om tijdens een huisbezoek in gesprek te gaan over zijn toekomstdromen. Ondanks dat hij leerplichtig was, wilde Patrick het liefst aan het werk en had daarvoor zelf al een plan bedacht. Met dat als uitgangspunt hebben de mentor, de intern begeleider en de stagecoördinator overleg gehad met de leerplichtambtenaar om te kijken wat er wél mogelijk was.  

Doen wat je het liefste doet! 
De wens van Patrick om vier dagen te werken en één dag per week naar school te gaan, kon in samenwerking met een uitzendbureau voor schilders en met praktijkschool Leerbouwen Groningen gerealiseerd worden. Het grootste deel van de week staat hij nu op de ladder en doet hij wat hij het liefste doet, één dag per week leert hij op school de fijne kneepjes van het schildersvak. Patrick heeft de regie gepakt over zijn toekomst en is daar heel blij mee. Ook zijn moeder ziet weer een gelukkig kind: ‘Hij doet nu wat hij het liefste doet én hij heeft weer structuur in zijn leven!’. 

*gefingeerde naam. 

Terug naar nieuws