Jos Rietveld voorzitter Raad van Toezicht RENN4

RENN4 is verheugd te kunnen berichten dat per 01 mei 2022 de heer Jos Rietveld wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van RENN4. Hij neemt dan de voorzittershamer over van Grietje Kalfsbeek. Zij legt vanwege het aanvaarden van een nieuwe functie het voorzitterschap neer.

Jos Rietveld (1956) woont in Groningen en is sinds 2015 Directeur Publieke Gezondheid GGD Groningen. Hij stopt eind april met deze functie in verband met pensionering. Jos heeft verschillende bestuurlijke functies bekleed binnen de geestelijke gezondheidszorg en heeft daarnaast diverse toezichtfuncties gehad. Met de komst van Jos Rietveld, is de Raad van Toezicht een strategisch en analytisch voorzitter, met oog voor de mens in de organisatie rijker. Yvonne Beishuizen, voorzitter College van Bestuur RENN4: ‘We bedanken Grietje Kalfsbeek voor haar geweldige inzet en heten Jos van harte welkom. We zijn er van overtuigd dat we samen met de RvT onze ambities voor de toekomst kunnen realiseren.’

Terug naar nieuws