UniQ-groep: maatwerk voor dubbelbijzondere leerlingen

In februari 2020 is vanuit het SWV 22.01 in Assen een pilot gestart voor dubbelbijzondere leerlingen. Hoogbegaafde leerlingen waarbij ook sprake is van gedragsproblematiek, kunnen terecht in de UniQ-groep. Een leerkracht van CKC Drenthe verzorgt het hoogbegaafdenonderwijs en vanuit RENN4 biedt orthopedagoog Sabrina Löhr (De Aventurijn Assen) expertise op het gebied van gedrag, sociale en executieve vaardigheden.

Hoogbegaafdenonderwijs valt onder de basisondersteuning en loopt daarom soms tegen de grenzen aan als er bij kinderen ook sprake is van internaliserende (naar binnen gericht) of externaliserende (zichtbare) gedragsproblematiek. Denk bijvoorbeeld aan hoogbegaafde kinderen met ADHD of ASS. De pilot heeft als doel het ontwikkelen en realiseren van een passend onderwijsondersteuningsaanbod voor deze specifieke groep.

Orthopedagoog Sabrina Löhr

Ervaringen opdoen en kennis delen
De pilot loopt tot medio 2023 en ondanks dat zaken anders liepen door corona en personeelswisselingen, slaat de werkwijze van de UniQ-groep aan. In het tweede jaar is een aantal nieuwe leerlingen ingestroomd en er zijn inmiddels twee leerlingen uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Op dit moment zitten er zeven leerlingen in de UniQ-groep, variërend in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. De klas huist in OBS Kloosterveen in Assen en Sabrina Löhr gaat één dagdeel in de week langs om te kijken waar de ondersteuningsbehoeften liggen. Sabrina: ‘Als ik een specifieke vraag krijg van de leerkracht over het gedrag van een kind, observeer ik een individuele leerling. Ik geef handvatten en tips op het gebied van gedrag, sociaal emotioneel functioneren en executieve functies, de leerkracht heeft specifieke kennis op didactisch vlak. Zo komen we tot maatwerk voor elke leerling.’

Waar Sabrina in de eerste periode nog echt als een soort achterwacht fungeerde voor de leerkracht, wordt ze nu steeds meer sparringpartner. De samenwerking breidt zich steeds verder uit en binnenkort krijgt ze ook een rol bij de aanmeldingsprocedure en zit ze bij intakegesprekken met nieuwe leerlingen en hun ouders. Sabrina daarover: ‘Dat is een belangrijk moment waarop we direct met alle betrokkenen kunnen kijken naar wat de leerling écht nodig heeft.’

Dezelfde taal
De UniQ-groep werkt sinds kort met het Landelijk Doelgroepenmodel Gespecialiseerd Onderwijs. Met dit model kunnen leerkracht en orthopedagoog samen het eindniveau van de leerling inschatten en de ondersteuningsbehoefte helder krijgen. Sabrina: ‘Het is een goede methode om kindspecifiek te zien wat er nodig is en het model kan als praatplaat gebruikt worden in de gesprekken met ouders. Uiteindelijk gaat het erom dat we allemaal dezelfde taal spreken op het gebied van hoogbegaafdheid in combinatie met gedrag.’

Kruisbestuiving
In praktische zin biedt de samenwerking ook pluspunten. Voorheen werd er gewerkt met een lijvig Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Binnen RENN4 is een handzamer OPP ontwikkeld, dat nu ook in de UniQ-groep wordt gebruikt. Ook de Leren & Leven-methode van RENN4 heeft z’n weg gevonden naar de maatwerkgroep. Binnen CKC wordt gewerkt met de WIEF-methode; een methode die executieve functies van leerlingen bevordert en weer heel interessant kan zijn voor gebruik binnen RENN4. Sabrina ‘Door deze manier van samenwerken ontstaat op verschillende vlakken een mooie kruisbestuiving, waar niet alleen de leerlingen maar ook de collega’s baat bij hebben.’

Meer weten?
In deze nieuwsbrief van het SWV 22.01 lees je meer over het maatwerktraject. En als er nieuws is over de pilot of uit de UniQ-groep, delen we dat graag met je via de socials van RENN4.

Terug naar nieuws