Volverklaring Atlas Assen

Sinds 8 december 2021 heeft het College van Bestuur RENN4, VSO De Atlas Assen (locatie Treubstraat en locatie Epe) volverklaard. De Atlas Assen heeft plaats voor maximaal 205 leerlingen. Momenteel zijn er 227 leerlingen die het onderwijs op deze locaties volgen. Hiermee is de locatie fysiek vol. In het samenwerkingsverband (SWV) is al aangegeven dat deze groei eraan zat te komen.

Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Op volgorde van aanmelding worden leerlingen geplaatst zodra er weer plek is. Voor het toelatingsbeleid van de school wordt verwezen naar de schoolgids van VSO De Atlas Assen.

Via de website houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Terug naar nieuws