Omdat je samen verder komt!

In het onderwijs kennen we duidelijke schotten tussen verschillende typen onderwijs. Hoewel er de laatste tijd onderzoek wordt gedaan naar het verlagen of laten verdwijnen van die schotten, zijn ze er in de praktijk vaak nog wel. Zeker als er sprake is van verschillende schoolbesturen. De praktijk op SO De Aventurijn en SBO Toermalijn in Emmen laat zien dat het ook anders kan! In aanloop naar gezamenlijke nieuwbouw krijgt hun samenwerking stap voor stap vorm. Directeuren Michiel Blok (De Aventurijn) en Ramona van der Velde (Toermalijn) vertellen er enthousiast over!

Als Michiel en Ramona vertellen over de start van hun samenwerking, waar ze nu staan en waar ze nog van dromen, valt één ding gelijk op: de steeds nauwere samenwerking tussen de beide scholen is voor hen een vanzelfsprekendheid waar je niet omheen kunt! Ga je mee on tour?

De start
​​​​​​​De samenwerking van Michiel en Ramona en hun teams kent nog geen hele lange geschiedenis. Michiel: “Ik ben in 2019 als directeur op De Aventurijn begonnen. Destijds werkten we vooral naast elkaar. We delen ons huidige gebouw, maar hebben elk een eigen ingang en hadden destijds onze eigen medewerkers. In de eerste gesprekken over de nieuwbouw voor beide scholen was ook het beeld dat die situatie zou blijven bestaan.” In 2020 werd Ramona directeur van basisschool voor speciaal basisonderwijs Toermalijn. Ramona: “Ik herinner me nog dat we in de bijeenkomsten over nieuwbouw begonnen af te tasten. Het bleek dat we er eigenlijk heel erg voor open stonden om verdergaande samenwerking te bespreken. Nu liggen er nieuwbouwplannen waarbij er een gezamenlijke hoofdingang is, één centrale ontmoetingsruimte en binnen het gebouw de scheiding tussen beide scholen niet zichtbaar is. Bijkomend voordeel is dat je dan veel flexibeler met de ruimte kunt omgaan.”

De beklimming
​​​​​​​De vakleerkrachten bewegingsonderwijs van beide scholen hadden al veel afstemming. Michiel: “Toen dit schooljaar bij mij op school een vacature ontstond voor die functie, voelde het heel goed toen duidelijk werd dat die kon worden ingevuld door een vakleerkracht van Toermalijn. Een mooie verbindende factor! Inmiddels delen we ook de administratieve ondersteuning.” Ramona vult aan: “Sinds de zomervakantie hebben we ook gezamenlijke pauzes op het plein. Dat is per ongeluk ontstaan. Na het maken van duidelijke afspraken ging dat eigenlijk heel goed. Het leverde zelfs hele mooie dingen op, waaronder onderlinge vriendschappen.” Hoewel het spontaan was ontstaan, was ook wel enige afstemming nodig. “Afgevaardigden vanuit beide teams hebben gewerkt aan gezamenlijke pleinregels. Alle kinderen hebben dan hetzelfde vertrekpunt en alle medewerkers weten waar de grenzen liggen,” schetst Michiel.

Samen onderweg
​​​​​​​Ramona: “We hebben een aantal momenten in het schooljaar gepland (NB. door coronamaatregelen niet allemaal doorgegaan), waarin we als teams samen iets gaan doen. Soms informeel en soms met een inhoudelijk thema, zoals een gezamenlijke pedagogische visie. Ook trekken we waar mogelijk al gezamenlijk op bij projecten, zoals de dode hoek spiegel en een sponsorloop. Zo werken we stapsgewijs naar steeds meer verbinding.” Michiel: “We spelen met het idee om samen op te trekken bij de praktijkgerichte vakken. Het gaat uiteindelijk om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen voor de kinderen. Daarbij maakt het niet uit van welke organisatie je bent.”

et is de ambitie om een gespecialiseerd kindcentrum neer te zetten, waarin onderwijs, beweging, zorg en opvang op elkaar zijn afgestemd en waarbij de groeikracht van de leerlingen centraal staat. We werken daarbij samen met Cosis, Yorneo en andere scholen voor gespecialiseerd onderwijs in Emmen. Het nieuwe gebouw moet rust, veiligheid en kleinschaligheid uitstralen. Michiel: “We hebben sinds oktober 2020 op De Aventurijn een SO+ klas, waarbij ambulant hulpverleners van Yorneo betrokken zijn. We missen dan nog gespecialiseerd kleuteronderwijs. Bij De Klimtoren is wel kleuterobservatie, maar geen permanent kleuteronderwijs. Het is de bedoeling dat we dat gaan vormgeven. Cosis kan daarnaast ook opvang tijdens of na schooltijd kan verzorgen.” Ramona vult aan: “Het is goed voor het zelfbeeld van de kinderen als ze een volle schooldag kunnen maken, ook als ze nog niet een hele dag in de klas meedraaien. Cosis kan ervoor zorgen dat leerlingen onder schooltijd buiten de klas even tot zichzelf kunnen komen, maar ook naschoolse opvang verzorgen. Als kinderen een volledige schooldag op school aanwezig kunnen zijn, ontzorgt dat de ouders ook.”

De finish
​​​​​​​Feitelijk is er natuurlijk geen finish bij een samenwerkingsproces. Het is iets waaraan hopelijk geen eind komt. Michiel en Ramona hebben nog wel dromen voor de toekomst. Ramona: “Ik hoop zo dat er straks drie teams zijn die als één team functioneren. Dat het samen gezellig is, maar dat collega’s elkaar ook op professioneel vlak weten te vinden.” Michiel sluit af: “Ik zou het fantastisch vinden als we over een jaar of 5 als we in het nieuwe gebouw zitten, dat er dan mensen bij ons kijken om te horen hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Dat mensen ervaren dat intensieve samenwerking heel waardevol kan zijn!”

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwbouw kan starten, maar in de tussentijd gaat de reis van Michiel en Ramona gewoon door!

SO = Speciaal Onderwijs; op maat gestelde leerdoelen.

SBO = Speciaal Basis Onderwijs; dezelfde leerdoelen als in regulier basis onderwijs.

Terug naar nieuws