Volverklaring De Delta/ Bladergroenschool Appingedam

Vanaf 17 januari 2022 heeft het College van Bestuur RENN4, De Delta (sbo) en Bladergroenschool Appingedam (so) volverklaard. De scholen hebben gezamenlijk plaats voor maximaal 139 leerlingen. Momenteel zijn er 157 leerlingen die het onderwijs op deze locatie volgen. Hiermee is de locatie fysiek vol. Alleen in groep 1 en 2 zijn er nog een paar plaatsen.

Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Op volgorde van aanmelding worden leerlingen geplaatst zodra er weer plek is. Voor het toelatingsbeleid van de school wordt verwezen naar de schoolgids van De Delta/bladergroenschool Appingedam.

Via onze website houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Terug naar nieuws