Wat blijft, is de bevlogenheid

Onze collega en onderzoeker Jan Bijstra is met ingang van dit schooljaar minder gaan werken. Hij staat aan het eind van zijn loopbaan en blikt in het tijdschrift Kind & Adolescent Praktijk terug op zijn loopbaan als wetenschapper en praktijkwerker in het speciaal onderwijs.

Jan beschrijft in het artikel hoe wetenschap en praktijk de afgelopen jaren steeds meer op elkaar zijn afgestemd, maar het perspectief ook altijd nog verschilt. En dat terwijl ze met grote regelmaat hetzelfde nastreven. Hij kent beide werelden uit eigen ervaring en geeft er zijn visie op.

Jan zoomt in het artikel onder anderen in op ‘Samen naar school’, ‘rugzakgeld’, ‘Passend onderwijs’ en ‘Inclusiever onderwijs’. Benieuwd naar zijn verwondering en bewondering? Het volledige artikel is in te zien in het magazine Kind & Adolescent Praktijk (nr. 4) of hieronder te downloaden.

Terug naar nieuws