Op naar geïntegreerde onderwijsvoorzieningen

Onderzoekers Christy Tenback en Anke de Boer doen onderzoek naar de samenwerking tussen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Dit onderzoek komt voort uit één van de vier ambities van RENN4: gespecialiseerd onderwijs. Die ambitie komt erop neer dat we het onderwijs zo willen aanbieden dat we tegemoetkomen aan de onderwijsbehoefte van leerlingen. Onlangs is een tussenrapportage en factsheet over het onderzoek opgeleverd. Lees er meer over in dit bericht.

Aanleiding
Van oudsher krijgen verschillende schooltypes verschillende ‘zakjes geld’, waardoor je ze niet zomaar mag mengen. Na een sterke lobby, waarbij RENN4 betrokken is geweest, heeft de overheid ruimte gemaakt om te experimenteren met het mengen van schooltypes. In 2018 werd de beleidsmaatregel ‘Experimenten Samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ in het leven geroepen. Vanuit RENN4 participeren twee experimentscholen en twee controlescholen in het onderzoek. Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen en De Delta/Bladergroenschool Appingedam doen mee in het onderzoek. De Sterren (Hoogezand) en De Aventurijn (Assen) zijn de controlescholen.

Onderzoeksdoel
Het doel van het onderzoek is zicht krijgen op wat de gevolgen zijn van gemengde groepen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Christy: “Wat we willen weten in het onderzoek is wat het mengen van groepen betekent voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren? Wat zijn gevolgen? En dan gaat het enerzijds om leerresultaten, maar anderzijds ook om welbevinden en het zelfbeeld bij leerlingen en de tevredenheid bij ouders en leerkrachten over gemengde groepen.” Overigens richt het onderzoek zich niet alleen op scholen van RENN4, maar worden ook scholen van andere schoolbesturen meegenomen. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de NRO.

Tussenrapportage
De tweede tussenrapportage is onlangs verschenen. Hierin staan de resultaten van het schooljaar 2020-2021 beschreven. Ook is er een factsheet gemaakt waar de belangrijkste do’s voor het integreren van verschillende schooltypes op staan. De eerste tussenrapportage is in 2020 verschenen, met bijbehorende factsheet. Beide rapportages en factsheets kun je hieronder downloaden.

Speciaal basisonderwijs (sbo)
Een school voor speciaal basisonderwijs is bedoeld voor leerlingen die het op een reguliere basisschool niet redden vanwege bijv. leerachterstand, opvoedingsmoeilijkheden of gedragsproblemen. De leerlingen zitten in kleinere groepen, maar verwerven dezelfde basiskennis als in het regulier onderwijs.

Speciaal onderwijs (so)
Deze basisscholen zijn voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. Er is specialistische ondersteuning nodig en er worden aangepaste doelen gesteld.  

Terug naar nieuws