Leerlingen Monoliet doorgestroomd naar MBO

Sinds een tiental jaren bestaat er binnen het VSO de Monoliet in Leeuwarden de mogelijkheid voor leerlingen om deel te nemen aan een symbiosetraject. Dit is een samenwerkingstraject met de verschillende MBO’s uit onze regio.

Leerlingen krijgen de kans en mogelijkheid om een proefplaatsing op het MBO aan te gaan. Ze volgen onderwijs op het MBO en daarbij lopen ze twee dagen stage die begeleid wordt door een begeleider van het VSO. Ten tijde van deze proefplaatsing blijft de leerling ingeschreven op het VSO.

Evaluatiemomenten
Er zijn om de paar weken evaluatiemomenten tussen de leerling, mentor MBO en begeleider VSO. Hierin worden de leerpunten van de leerling besproken en wordt het traject op deze manier duidelijk in kaart gebracht en gehouden. Daarbij is er contact waar nodig. Na een aantal evaluatiemomenten wordt bekeken of de leerling overgeschreven kan worden naar het MBO en dus uitgeschreven kan worden op het VSO.

Vier leerlingen doorgestroomd naar MBO
Dit schooljaar zijn er 5 leerlingen gestart met het symbiosetraject waarvan inmiddels 4 leerlingen zijn overgeschreven naar het MBO. Deze leerlingen hebben met succes het traject doorlopen en hebben zich positief ontwikkeld. Ze hebben allen een positieve stage gelopen en/of een positieve schoolgang laten zien. Altijd weer een goed gevoel voor zowel leerlingen, ouders/verzorgers en begeleiders dat zo’n traject slaagt en de leerling op de plek komt waar hij/zij graag wil zijn!

p.s. Wil je meer weten over De Monoliet? Kijk dan zeker het promotiefilmpje met een rondleiding door leerkrachten en leerlingen.

Terug naar nieuws