Hoe leert het jonge kind?

Bij RENN4 vinden we het belangrijk om te blijven ontwikkelen. We stimuleren persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Nog mooier als een persoonlijke ontwikkeling ook leidt tot ontwikkeling van het team als geheel. Lees hier het verhaal van Marieke Hendriks, onderbouw leerkracht op SBO De Sterren in Hoogezand. Zij volgde de post HBO-opleiding ‘Specialist Jonge Kind’ van Bureau Meesterschap.

Wanneer begint het leren bij kinderen? Start het echte leren vanaf groep 3? Of al eerder? En als er bij de kleuters ook al geleerd moet worden, hoe pak je dat dan aan? Marieke bekent dat ze eigenlijk heel veel op gevoel deed. Ze had behoefte aan onderbouwing en aan verdieping. Daarom startte ze vorig schooljaar met de opleiding ‘Specialist Jonge Kind’. Ze neemt ons mee in haar ervaringen.

Spannend
“Ik ben 51 jaar en draai al heel wat jaren mee. Ik merk dat het formele leren steeds meer doorsijpelt naar jonge kinderen. Dat heeft consequenties voor je aanbod. Veel is gericht op letters en cijfers, maar wat is een passende manier om daarmee om te gaan bij jonge kinderen? Vanuit de behoefte aan verdieping ben ik gestart met de opleiding. Van tevoren waren er best wat twijfels. Kan ik dat wel zo’n onderzoek, zo’n meesterstuk schrijven? En zal het niet heel zwaar worden? Maar het was zo leuk om nieuwe kennis te vergaren en collega’s van onderbouwgroepen van andere scholen te ontmoeten. Het is echt een aanrader als je met een goede blik naar jonge kinderen wilt leren kijken.”

Praktisch verrijking
“De opleiding heeft me per onderdeel echt verrijking gegeven. Neem bijvoorbeeld het rekenonderwijs. Ik heb zoveel handvatten gekregen hoe je kinderen in kaart kunt brengen en hoe je het beste bij hen kunt aansluiten. Direct toepasbaar in de praktijk. Door een opleiding te doen krijg je ook weer een soort van update van wat er tegenwoordig allemaal beschikbaar is. De uitdaging is om nu ook bij te blijven!”

Kus de visie wakker
​​​​​​​“Het is belangrijk om een visie speciaal gericht op jonge kinderen te hebben. Wat zijn je drijfveren? Hoe willen we kinderen laten leren? Wat vinden we belangrijk? Visie geeft ook richting. Het boek ‘Kus de visie wakker’ van Hans van der Loo geeft handvatten om een visie tot leven te brengen. Die visievorming heb ik echt samen met het team gedaan. We waren het eigenlijk heel snel eens over hele waardevolle dingen die je wilt voor het kind binnen de school. Daarmee is de visie ook toegespitst op onze doelgroep. Op SBO De Sterren is er een verbrede toelating van kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte. Komend jaar gaan we verder invulling geven aan de visie.”

Blijf kritisch
​​​​​​​“De opleiding heeft mij ook doen beseffen dat je altijd kritisch moet blijven kijken. Niet zomaar een methode volgen, maar echt het kind observeren en kijken hoe je kunt aansluiten. Vooral het handelend leren is passend bij onze doelgroep. Dus als een kind in de bouwhoek bezig is met groot en klein, dan sluit je daarbij aan. Of je benoemt de rangtelwoorden als een kind een wedstrijdje houdt met speelgoedauto’s. We willen heel graag ook meer groepsdoorbroken gaan werken, zodat kinderen meer samen spelen en werken en zo ook van elkaar leren.”

Het leren van het jonge kind
​​​​​​​“We werken met een digitaal keuzebord. Daarop staan activiteiten waaruit gekozen kan worden. Achter die activiteiten zitten de leerlijnen & -doelen tot en met groep 3. We hebben de doelen aangepast aan onze doelgroep en begeleiden ze in spelend leren. Het formele leren stellen we uit. Een kind is vanaf ongeveer 7 jaar rijp voor het formele leren, maar voor jonge kinderen is handelend en spelend leren heel belangrijk. Binnen de module rekenen werken we ook met de vertaalcirkel, waarbij verhaaltjessommen worden uitgespeeld. Een voorbeeld. Drie kinderen die in de zandbak spelen. Je laat er twee kinderen bij in stappen. Hoeveel kinderen zijn er nu in de zandbak? Vervolgens maak je op een A4 een tekening van een zandbak en zijn er fiches die verschoven kunnen worden. En uiteindelijk is het helemaal schematisch met cijfers op het digibord.”

Meesterstuk
“De opleiding werd afgerond met een meesterstuk. In mijn meesterstuk staat een stuk uitwerking van onze visie. Wat vinden we als school belangrijk en wat betekent dat voor de leerkracht en de leerling? Behalve dat het voor onze school heel veel ontwikkeling heeft gebracht, heeft het mij persoonlijk ook heel veel gebracht. Ik word er eigenlijk alleen maar blij van!”

Terug naar nieuws