Trots op onze leerlingen

Ga er maar aan staan: in een bizar schooljaar toch je resultaat behalen! Veel van onze leerlingen is dat afgelopen jaar gelukt. In een tijd waarin we veel horen over opgelopen achterstanden, zijn we daar extra trots op.

We halen de leerlingen van onze scholen De Monoliet, met locaties CT Straat, Melkemastate en Kinnikonderwijs en Fier!, en VSO Sneek er even uit. Er zijn maar liefst 63 branchegerichte certificaten behaald, 33 IVIO certificaten en 139 staatsexamen certificaten (KB, TL, Havo).

Daarnaast hebben we nog een slagingspercentage van 100%, wat betreft de volgende diploma’s:

  • VMBO KB 5
  • VMBO TL 18, waarvan 1 leerling cum laude
  • Entree 7

Verder zijn er veel leerlingen die doorstromen naar een volgend leerjaar of uitstromen naar een passende dagbestedingsplek, werkplek, MBO of een andersoortig traject. Iedereen komt terecht op een plek die bij hem of haar past! Een prestatie die alleen behaald kon worden dankzij de inzet van onze leerlingen (en hun ouders) en onze medewerkers die ook in het Coronajaar het onderwijs zo goed mogelijk hebben vormgegeven.

Terug naar nieuws