Structuur essentieel voor leerlingen op VSO-scholen RENN4

Onderwijs blijf deels op afstand

RENN4 kiest er in het belang van het welbevinden van onze medewerkers én onze leerlingen voor om het onderwijs voor de VSO-scholen deels digitaal te blijven aanbieden tot de zomervakantie. Dit ondanks het besluit van het kabinet om middelbare scholen weer volledig te laten opengaan. De structuur en helderheid die inmiddels is ontstaan willen we zo kort voor de zomervakantie graag behouden.

Wat betekent dit voor de VSO-scholen van RENN4?
Wij zouden niets liever willen dan alle leerlingen weer op school te laten komen. Wij hebben aan de andere kant meer redenen om dit de laatste zes weken vóór de zomervakantie juist niet te doen. De leerlingen weten op dit moment wat er van hen wordt verwacht en waar ze aan toe zijn. Er is structuur en helderheid en een intensief contact met de school, zowel fysiek als ook digitaal. Aan leerlingen die stagelopen, praktijklessen hebben of examens doen, wordt speciaal aandacht besteed en ruimte geboden om (meer) in de school aanwezig te zijn.

Vrijblijvendheid (zelf)testen is risico
Het besluit van het kabinet over het volledig opengaan hangt – mede – samen met de komst van de mogelijkheid van zelftesten voor leerlingen. Echter de vrijblijvendheid van het daadwerkelijk testen en daarbij het op juiste wijze afnemen van de testen, ervaren wij als een risico voor de school en daarmee voor onze leerlingen en collega’s. Een groot deel van onze medewerkers is (nog) niet gevaccineerd. Dit maakt het risico op besmetting voor onze medewerkers even groot als in voorgaande periode(s). Dat is een risico dat we niet willen nemen. We hebben nu al te maken met een oplopend ziekteverzuim onder onze medewerkers. Bij meer uitval van medewerkers ontstaat het risico dat we helemaal geen onderwijs kunnen bieden en dat willen we niet. Het bieden van structuur is essentieel en dit kunnen we op deze manier blijven bieden.

Extra aandacht voor ontmoeting en afsluiting
De manier waarop we op dit moment het onderwijs vormgeven, zetten we in de komende weken voort. We kijken kritisch naar welke onderdelen van fysiek onderwijs wel mogelijk zijn. Daarnaast wordt extra aandacht gegeven aan het goed afsluiten van het schooljaar. De ruimte om elkaar te ontmoeten tijdens bijvoorbeeld schoolreizen, sport of cultuurmomenten. We willen op deze wijze met elkaar het onderwijsjaar op een goede manier afsluiten. Bij al deze activiteiten volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM en de mogelijkheden dan wel beperkingen die de overheid stelt.

De Inspectie van het Onderwijs is op de hoogte gesteld van ons besluit.

Terug naar nieuws