Opnieuw certificaat voor regie op kwaliteit van onderwijs

RENN4 heeft opnieuw het certificaat ontvangen voor het voldoen aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs gebaseerd op de ISO 9001. Het certificaat bevestigt dat RENN4 zelf regie neemt in het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs.

Onderzoekscyclus
In 2015 ontvingen we het certificaat voor het eerst. Sindsdien doorlopen we een driejaarlijkse onderzoekscyclus. Die cyclus bestaat uit twee tussentijdse onderzoeken, waarbij steekproeven worden gedaan op verschillende scholen, en een vervolgonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door CIIO, een externe certificerende instantie.

Resultaten vervolgonderzoek
In april is invulling gegeven aan het vervolgonderzoek. Daarbij is een groot aantal medewerkers van directie, bedrijfsbureau en acht verschillende scholen bevraagd. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft CIIO besloten dat RENN4 ook voor de komende drie jaar gecertificeerd kan blijven. Dat betekent dat het kwaliteitsmanagementsysteem functioneert, de resultaten op niveau zijn en de processen op orde zijn. Dit alles uiteraard ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs!

Terug naar nieuws