Afstandsonderwijs gedurende de lockdown

Het sluiten van de scholen en de discussie rondom kwetsbare kinderen brengt specifieke vragen met zich mee voor het speciaal onderwijs (SO/SBO/VSO). Onze leerkrachten hebben goed zicht en contact met al onze leerlingen en een groot deel van de ouders. Daarmee kunnen zij goed afwegen welke leerlingen gevraagd worden om op school te komen. Deze ruimte is er en kan ook worden benut. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verschil in onderwijs op afstand aan het heel jonge kind en de oudere kinderen. Wel vraagt het van de collega’s creativiteit en flexibiliteit om gelijktijdig onderwijs op afstand te blijven verzorgen op klas- en individueel niveau, als ook aan de kinderen die op de school zijn. Dit is een puzzel die elke school met haar eigen team zal moeten maken, waarbij ook rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid in het team. 

Terug naar nieuws