Voorrang op testen coronavirus

Vanaf maandag 21 september heeft het onderwijspersoneel toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op het coronavirus. Elke GGD-regio krijgt tenminste één testlocatie waar het personeel met voorrang getest kan worden.

De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de continuïteit van het primair proces zo min mogelijk in gevaar komt. De teamleiders hebben de voorrangsprocedure met het afwegingskader ontvangen en bepaalt op grond van het kader, wie er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt.

Een belangrijke vraag is of de continuïteit van het primaire proces in gevaar komt. Dat zal in de meeste gevallen om leraren gaan, maar ook ander onderwijspersoneel kan met voorrang getest worden als daarmee wordt voorkomen dat een klas naar huis wordt gestuurd. Wanneer de teamleider op basis van de procedure besluit dat iemand in aanmerking komt voor voorrang bij het testen, geven zij een voorrangsverklaring af en het landelijke telefoonnummer waarmee contact kan worden opgenomen.

Richtlijnen RIVM rondom corona en testen

Hieronder volgt voor alle duidelijkheid de richtlijn van het RIVM rondom corona en testen.

Terug naar nieuws