Menu Bel RENN4

De Windroos

VSO

De Windroos - RENN4
De Windroos

Wij zijn een ontmoetingsschool:

  • een school waar iedereen welkom is;
  • een school waar leerkracht, leerling en ouder(s)/verzorger(s) met respect wordt behandeld;
  • een school waar bijbels onderwijs gegeven wordt;
  • een school waar vanuit de verschillende levensbeschouwingen wordt samengewerkt;
  • een school waar we ons laten leiden in wat ons bindt in de zingeving van het bestaan.

Wij vinden het zeer belangrijk dat een leerling bij ons op school zo veel mogelijk vaardigheden leert voor nu en later. Bij leren moet u niet alleen denken aan lezen, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie, maar ook aan het zo zelfstandig mogelijk maken van de leerlingen, zodat ze in de toekomst met zichzelf en anderen kunnen leven in een omgeving die past bij hun mogelijkheden. Zelfredzaamheid en omgaan met de (on)mogelijkheden spelen in ons onderwijs een belangrijke rol. Het niveau, het tempo en de aanbiedingsvorm worden daarop aangepast. De schoolse vakken zoals lezen en rekenen worden zo veel mogelijk vanuit een betekenisvolle context gegeven. Dit kan alleen binnen een veilig en positief klimaat en in nauwe samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en zorgpartners.

Vanaf 15 jaar gaan leerlingen zich oriënteren op werk door middel van een stage. De keuze van een stageplaats wordt bepaald door de (on)mogelijkheden/vaardigheden en voorkeur van de leerling. De school geeft een bindend advies over de keuze van de sectoren. De uitstroom van de leerling proberen we zo goed mogelijk af te stemmen op de behaalde doelen in het uitstroomprofiel van de leerling. Dit is binnen de sectoren groen, economie, zorg en welzijn en techniek.

Schoolgids - RENN4

Schoolgids

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen
Jaarplanner - RENN4

Jaarplanner

Verder lezen
Schooltijden - RENN4

Schooltijden

Verder lezen
Medezeggenschapsraad - RENN4

Medezeggenschapsraad

Verder lezen
Ouderraad - RENN4

Ouderraad

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!