De Monoliet

 

De Monoliet is een neutraal bijzondere school, waarin de leerlingen centraal staan. De school geeft onderwijs aan jongeren met gedragsproblemen en/ of psychiatrische problematiek van 12 tot 20 jaar, die onder andere daardoor moeilijkheden hebben met leren en moeilijk opvoedbaar zijn. De problemen hebben vaak te maken met gedrag, gebrek aan concentratie en moeilijkheden bij het volgen van een ‘gewone’ school.

 

De Monoliet bereidt haar leerlingen voor op regulier onderwijs, een beroepsopleiding of (beschermde) arbeid. Ze richt zich op beïnvloeding van het gedrag van de leerlingen, zodat hun maatschappelijke kansen toenemen.

 

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen kunnen leren. Leerlingen die denken dat ze niet kunnen leren en vaak niet willen leren, worden extra aangemoedigd om toch uitdagingen aan te gaan. Wij zoeken daarbij steeds naar de positieve kanten van de leerlingen.