Diamant College

 

Het Diamantcollege is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). De school richt zich o.a. op terugplaatsing naar het regulier onderwijs en toeleiding naar de arbeidsmarkt.

In grote lijnen werken we met alle leerlingen aan:

  • didactische vaardigheden
  • communicatieve vaardigheden
  • sociale vaardigheden
  • praktische vaardigheden
  • normen en waarden ontwikkeling

Het Diamantcollege is een samenvoeging van de Van Heemskerckschool, Th. Hart de Ruyterschool en de Erasmussschool. Er wordt onderwijs gegeven op twee locaties: de hoofdlocatie (nieuwbouw) aan de Diamantlaan 12 te Groningen en de dislocatie aan de Van Heemskerckstraat 56 te Groningen.