Diamant College en Erasmusschool

 

Het Diamant College en de Eramussschool zijn scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). De scholen richten zich o.a. op terugplaatsing naar het regulier onderwijs en toeleiding naar de arbeidsmarkt.

In grote lijnen werken we met alle leerlingen aan:

  • didactische vaardigheden
  • communicatieve vaardigheden
  • sociale vaardigheden
  • praktische vaardigheden
  • normen en waarden ontwikkeling