Goed onderwijs en goede zorg

 

RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland – cluster 4, is een onderwijsorganisatie voor leerlingen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek.

 

Goed onderwijs en goede zorg voor ieder kind, dat is de missie van RENN4. Ieder kind heeft het recht op onderwijs en ieder kind kan en wil leren. Het is onze opdracht om te zorgen dat de leerling het onderwijs en de zorg krijgt die past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. De leerling moet een toekomstperspectief kunnen realiseren.

 

Op meer dan dertig locaties in Groningen, Friesland en Drenthe geven we (voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 2000 leerlingen van 4 tot 20 jaar.

 

Op 1 augustus 2014 is de wetgeving rondom Passend Onderwijs van start gegaan. Dit betekent onder andere dat het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het een RENN4-school niet langer door de Commissie voor de Indicatiestelling gebeurt maar door de Commissie van Advies. Onder het kopje Passend Onderwijs op onze website vindt u meer uitleg over Passend Onderwijs en ook de contactgegevens van de diverse samenwerkingsverbanden.

 

Het Steunpunt Autisme Noord is ook op 1 augustus 2014 opgeheven. De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs worden verantwoordelijk voor leerlingen met extra ondersteuningsvragen; dus ook voor leerlingen met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen).