Goed onderwijs en goede zorg

 

RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland – cluster 4, is een onderwijsorganisatie voor leerlingen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek.

 

Goed onderwijs en goede zorg voor ieder kind, dat is de missie van RENN4. Ieder kind heeft het recht op onderwijs en ieder kind kan en wil leren. Het is onze opdracht om te zorgen dat de leerling het onderwijs en de zorg krijgt die past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. De leerling moet een toekomstperspectief kunnen realiseren.

 

Op meer dan dertig locaties in Groningen, Friesland en Drenthe geven we (voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 2000 leerlingen van 4 tot 20 jaar.

 

De onafhankelijke Commissie voor de Indicatiestelling besluit welke leerlingen tot cluster 4-onderwijs worden toegelaten of recht hebben op Ambulante Begeleiding. SENSOR begeleidt 3800 zogenoemde rugzakleerlingen in het regulier onderwijs. Voor alle vragen rondom het ´rugzakje´(Ambulante Begeleiding) gaat u naar SENSOR .

 

Het schooljaar 2013 – 2014 is het laatste jaar dat op basis van een cluster-4-indicatie Ambulante Begeleiding kan worden gevraagd. Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 gaat de regelgeving ingrijpend veranderen. Voor de recente ontwikkelingen verwijzen wij naar de website http://www.passendonderwijs.nl/ .

 

Het Steunpunt Autisme biedt informatie, advies en ondersteuning aan leerkrachten en ouders van kinderen met een Autismespectrum stoornis (ASS). Het steunpunt is onderdeel van het Steunpunt Autisme Noord.